Fotograf Złotoryja

Fotograf Złotoryja – Cmentarz ewangelicki w Dobkowie

Fotograf Złotoryja – Cmentarz ewangelicki w Dobkowie

Fotograf Złotoryja

Dobków to długa wieś łańcuchowa ciągnąca się około 3,5 km wzdłuż rzeki Bukownicy, prawobrzeżnego dopływu Kaczawy, położona około 20 km na południe od Złotoryi. Geograficznie wieś ulokowana jest w Rowie Świerzawy, u północnego podnóża Pogórza Wojcieszowskiego, stanowiącego jednocześnie północną granicę Grzbietu Wschodniego Gór Kaczawskich. Doliną Bukownicy poprowadzona jest granica pomiędzy Górami Kaczawskimi a Pogórzem Kaczawskim. W takim ujęciu lewobrzeżną (południową) część Dobkowa należy zaliczyć do Gór Kaczawskich, a część prawobrzeżną (północną) już do Pogórza Kaczawskiego.

Jest to wieś bardzo stara i o nietypowej jak na ten teren historii, co jest widoczne między innymi w jej zabudowie. Henryk I Brodaty ofiarował klasztorowi w Lubiążu 500 dużych frankońskich łanów i wówczas na tym obszarze powstała, wymieniona w 1203 roku, nowa miejscowość założona przez osadników z Frankonii. Nazwana została ona od imienia Helmricha – pierwszego dziedzicznego sołtysa wsi – Helmrichesdorf. Po wielu zmianach nazwa ta ustaliła się ostatecznie pod koniec XIX wieku w formie Klein Helmsdorf.

Do 1819 roku wieś pozostawała własnością klasztoru w Lubiążu. Rozwojowi rolnictwa sprzyjały względnie urodzajne gleby i korzystne na tle regionu warunki klimatyczne. Ponadto prowadzono tu na niewielką skalę wydobycie wapieni; na południe od wsi zachowały się ruiny wapienników. W XIX w. i w początkach XX w. we wsi powstały duże gospodarstwa rolne o charakterystycznym czworobocznym układzie budynków. W jednym z takich gospodarstw, z końca XIX w., 29 sierpnia 2015 otwarto Sudecką Zagrodę Edukacyjną. Ponadto we wsi funkcjonuje ekomuzeum, składające się z 5 pasiek, 4 pracowni ceramicznych i pracowni bibułkarstwa. Corocznie odbywają się tu Kaczawskie Warsztaty Artystyczne – plenerowe zajęcia ceramiczne, bibułkarstwa czy tradycyjnego koronkarstwa.

W roku 1945 wieś została włączona w granice Polski. Jej dotychczasową ludność wysiedlono do Niemiec. Polscy osadnicy początkowo nazywali miejscowość Chełmno, jednak w roku 1946 ustalono urzędowo obecną nazwę Dobków.

źródło: WIKIPEDIA

Jest jednak pewne miejsce z którego znalezieniem nie jest tak łatwo ponieważ znajduje się ono na terenie tamtejszego kościoła św. Idziego. Znajduje się bowiem tam gotycka kaplica oraz cmentarz ewangelicki którego galeria znajduje się poniżej. Całość otoczona kamiennym murem który dodaje pewnego uroku uwidaczniającego się tuż po wejściu na ten teren. Zapraszam do galerii:

Zapraszam także na profil facebook : Fotograf Złotoryja

Dodaj komentarz